logo
ozon-clinic
ozon_clinic

YAN ETKİLERİ

Ozonterapi uygulanan 384.000 hasta da bir milyonda sadece 6 kişide( 6/1.000.000) yan etki görülmüş ve bu yan etkilerin çoğunun da ozonterapiden değil, UYGULAYICI HATASI ndan kaynaklandığı tespit edilmiştir. En yaygın kullanılan ağrı kesici ilaçlar dahi yan etki açısından bu güvenlik sınırlarına ulaşamamışlardır. Yani doğru yöntem ve amaç belirlendiğimde OZONTERAPİNİN BİLİNEN HİÇBİR YAN ETKİSİ YOKTUR.

UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;
• Gebeliklerin ilk 3(üç) ayında
• Alyuvarlarda bir enzim(GL–6-F Dehidrogena) eksikliğinde (FAVİZM-BAKLA ALLERJİSİ)
• Aşırı alkol kullananlarda
• Hipertirioidi (tiroid bezi aşırı çalışanlarda)
• İleri derecede kansızlık ve kanama-pıhtılaşma rahatsızlığı olanlarda
• Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve beyin kanamalarında
• Savunma sistemini baskılayan ilaç tedavisi alan (örneğin organ nakli yapılmış) ve savunma sistemi tamamen çökmüş kişilerde
• İleri evre tümörlü hastalarda
• Bilinci kapalı kişilerde
• Ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda

OZONTERAPİ DİKKATLİ VE KONTROLLÜ YAPILMALIDIR!