logo
ozon-clinic

OZONTERAPİNİN UYGULANDIĞI TEDAVİ ALANLARI

YARA VE YANIK TEDAVİSİNDE OZONTERAPİ

Yara ve yanık tedavisinde ozonun şu özelliklerinden faydalanırız:
• Mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan(mikrop temizleyici) özelliğinden,
• Dolaşımını düzenleyerek,kılcal damarları geliştirerek ve kanın kıvamını azaltarak, yaralı dokunun
oksijenlenmesini,kanlanmasını ve beslenmesini arttırarak, iyileşmesini hızlandırıcı etkisinden,

Ozon şu tür yara ve yanıklarda kullanılır:
• Diabet yaralarında,
• Enfekte olmuş iyileşmeyen yaralarda,
• Uzun süre yatmaya bağlı ortaya çıkan bası yaraların(dekubitus ülserleri) da,
• Dolaşım bozukluğuna bağlı bacaklarda ortaya çıkan ciddi yaralarda,
• Çeşitli nedenlere bağlı cilt enfeksiyonları, alerjileri, egzamalarında,
• Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında zor iyileşen yaralar da veya
• Yara izlerinde başarıyla kullanılmaktadır.


DOLAŞIM BOZUKLUKLARI VE DAMAR TIKANIKLIKLARINDA OZONTERAPİ

Ozon tedavisinin 40 yıldır en çok kullanıldığı alanlardan birisidir. Dolaşım bozukluklarındaki ozon tedavisinin başarısı, yapılmış bir çok sayıda tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır.

Dolaşım bozukluklarında ozonterapinin şu etkisinden faydalanırız:
• Damarların cidarında bulunan düz kasların gevşemesini sağlayarak, damar içi basıncı azaltır ve bu özelliği ile Hipertansiyonun tedavisinde yer alır.
• Dokuların yeniden oksijenlenmesini, kılcal damarların yeniden oluşmasını ve dokunun kanlanmasını,
• Kanın pıhtılaşmasının dolayısıyla da kıvamını azalmasına,daha akışkan hale gelmesini ve aynı zamanda damarlardaki tıkacın erimesini sağlayarak “Damar Tıkanıklıkları” nın tedavisinde kullanılır.
• Damar sertleşmesine neden olan cidardaki yağ tabakasının yıkılmasını sağlar.


KANSERDE OZONTERAPİ

Nobel ödülü sahibi bilim adamı Dr. Otto Warburg, kendisine Nobel ödülü kazandıran çalışmalarında;
• Kanserin temel nedeninin oksijensiz yaşam (tümör hücresinin oksijensiz yaşama-anaerobik- yeteneğinde olduğu,normal hücreler oksijene gereksinim duyan-aerobik- yaşam) olduğu,
• Vücuttaki ‘onkojen’ler(yani tümör yapan genler)in; stres, kirlilik, radyasyon yanında oksijensizlik gibi faktörlerle uyarılarak kanserin başlayabildiği,
• Oksijen eksikliğinin, kanserin yayılmasını kolaylaştırdığı,kanser hücrelerinin, oksijen açısından zengin bir ortamda varlıklarını sürdüremediği,yeterli oksijen sağlandığında ise tümör dokusunun beslenmesinin bozulduğu ve tümör hücrelerinin öldüğü,
• Ozonun, direkt tümör hücrelerini öldürücü etkisi(oksidasyon-yakıcı-etkisi) yanında tamamlayıcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu tespit edilmiştir.
• Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici ve kemoterapi-radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini artırarak tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılı bir şekilde kullanıldığı saptanmıştır.
• Kanser tedavisinde direkt tümör öldürücü etkisinin yanında, tamamlayıcı olarak - bağışıklık sistemini güçlendirici
• Kemoterapi ve Radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini arttırmakta ve KT Ve RT’ nin olumsuz etkilerini en aza indirmede yardımcı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.


ENFEKSİYON,VİRUS HASTALIKLARI VE HEPATİTDE

• Hepatitin bütün tiplerin de ozonterapi, hem antimikrobik etkisiyle direkt hepatit virusu dış çeperini-zarfını tahrip ederek, hemde bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle İNTERFERON salgılanmasını uyararak, ALTIN STANDARTLARDA bir tedavi olduğunu kanıtlamıştır.
• Hepatit A diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, virüsün diğer şekli, hepatit B, sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metotlarına ilave olarak, ozon tedavisi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Ozon tedavisi hepatit C hastalığında da uygulanır.
• AIDS, zona, uçuk, kuş gribi,SARS gibi viral hastalıklarda virüsün harap edilmesinde, ozon bağışıklık sistemini güçlendirir, aynı zamanda virüse direkt teması ile etkili olur.
• Kızamık sonrası görülen SSPE gibi yavaş virus enfeksiyonlarında,
• Beynin tüm virus enfeksiyonlarında (Ensefalit),
• Grip ve sık geçirilen üst solunum yolu ve bronşit gibi akciğerin virütik hastalıklarında,


KARACİĞER HASTALIKLARINDA

• Karaciğer hücrelerinin fonksiyonlarında yardımcı olarak karbonhidrat,yağ ve protein seviyelerini düzenler. Böylece kandaki yağ ve şeker seviyesini normalleştirir.
• Karaciğer hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak, karaciğer yetersizliği ve Siroz da destekleyici olarak kullanılır.
• Karaciğer iltihaplarının,ilaç ve kimyasalların karaciğer üzerindeki tahribatının en az seviyede olmasını sağlar.


MİDE BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA OZONTERAPİ

• Gastrit ve ülserin tedavisinde,
• İltihaplı bağırsak hastalıklarında ( Ülseratif Kolit, proktit ve diğer Kolit çeşitleri ile Spastik kolon gibi) ozon tedavisinin çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır.


BÖBREK VE ÜROLOJİK HASTALIKLARDA OZONTERAPİ

• Tüm böbrek ve mesane iltihaplanmalarında, idrar yolu enfeksiyonlarında ve prostat rahatsızlıklarında,
• Özellikle “Ozon Sauna” ter bezlerini uyarak terlemeyi artırma yoluyla ve yağ dokusu içinde depolanan toksinleri etkisiz hale getirerek, deri, akciğer, böbrek ve bağırsak yolu ile atılmasını sağlarak, kimyasal maddelerin atılmasını hızlandırarak böbreğe yardımcı olur.
• Diyalize giren hastalarda, böbreklerin 24 saat boyunca çalışmasını gerektiren ağır metallerin boşaltım işini saunada terleme yolu ile 15 dakikada yerine getirir. Bu nedenle diyalize giren ağır böbrek hastalarına ev tipi ozon saunasını önerilmektedir.


KAS, SİNİR, KEMİK, EKLEM HASTALIKLARI VE ROMATİZMAL DURUMLAR

Kas hastalıklarında ve travmalarda (Kaza ve Spor yaralanmaları gibi); iyileşmeyi hızlandırmakta, dolaşımı düzenlemekte, sinirlerin harabiyetini önlemekte ve tamir edilmesini kolaylaştırmaktadır. Kasların daha güçlü hale gelmesini sağladığından kronik kas ve sinir hastalıklarında da kullanılır. Genel olarak ozon tedavisinin fizik tedavi veya diğer tedaviler ile beraber tamamlayıcı amaçla kullanılması tavsiye edilmektedir.

• Eklem iltihapları, kireçlenmeleri, eklem harabiyeti ve kemik erimesi gibi pek çok ağrılı, fonksiyon kısıtlığı da yapabilen hastalıklarda da ozon kullanılmaktadır.
• Kemik deformasyonu gelişmemiş eklem kireçlenmesi-eklem faresi-gonartrozlar da, diğer ozonterapi yöntemlerine ilave olarak eklem içine yapılan ozon enjeksiyonları ile hem eklem içinde hava yastığı oluşturarak, hem de eklem şişkinliğini azaltarak ağrıyı giderdiği,ayrıca, kıkırdak dokusunun yeniden tamir edilmesini sağladığı tespit edilmiştir.
• Romatoid artrit gibi bağışıklık sisteminin sapması ile ortaya çıkan hastalıklarda bağışıklık sistemini düzenlendiğinden, diğer tedaviler ile birlikte kullanıldığında hızlı iyileşmeler gözlenmektedir.
• Ayrıca yoğun adale ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ile seyreden ve çok yaygın rastlanan bir hastalık olan fibromiyaljide başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
• BEL ve BOYUN FITIKLARINDA, omurgalar arasında yapısı bozulmuş diskin tamirini sağlayarak, ameliyat olasılığını azaltır ve YÜKSEK TEDAVİ ORANI sağlar.


NÖROLOJİK HASTALIKLARDA

Ozon tedavisi,sinir hastalılarında beyin oksijenlenmesini arttırarak ve damar düzenleyicisi olarak kullanılabilmektedir;
• Başağrısı ve Migren tipi gerilim ağrılarında,
• Multiple Skleroz da,
• Alzheimer hastalığında ve Demans(bunama),
• Parkinson gibi nörolojik hastalıklar da,
• Polinöropati,myotoni,muskuler distrofi,ALS gibi kas-sinir hastalıklarında,
• Spastik çocuklarda, serebral palsi de, SSPE gibi beyin ensefalitlerinde,
• Beyin kanaması, vertebrobaziller yetmezlik gibi beyin kanlanması veya oksijenlenmesinin azaldığı durumlarda fizik kapasitede azalma, yürüme güçlüğü ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteren beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur.


AĞRI TEDAVİSİNDE

• Nöron ve kaslarda iyileşmenin yanı sıra, santral sinir sisteminde analjezik (ağrı kesici) etki yaparak ağrıların azalmasına yol açmaktadır.
• Ozon gazının direkt uygulanması ile şiddetli ağrılarda sinir blokajı da yapılabilmektedir.
• Ağrı oluşturan maddelerin etkisini azaltarak ağrı tedavisini kolaylaştırır.


BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEDE

• Sık enfeksiyon geçirenlerde ve kanser riski altında olanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir.
• İmmün modülatör (Bağışıklı Sistemini Düzenleyici) olarak, düşük ve orta dozlarda verildiğinde organizmanın kendi direncini (immün sistemi) aktive etmektedir.
• Mikropları öldürme mekanizmalarından birisi olan FAGOSİTOZ olayını hızlandırır ve kolaylaştırır.
• Savunma hücrelerinin(özellikle beyaz hücreler) sayısını arttırır.
• Savunma hücreleri tarafından salgılanan İNTERLÖKİN adı verilen savunmayı sağlayan maddenin vücuttaki yapımını arttırır.


SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE ASTIMDA

​İmmünmodülatör(bağışıklık sistemi düzenleyicisi) ve mikrop öldürücü etkisiyle ASTIM,BRONŞİT,ZATÜRE,TÜBERKÜLOZ,KOAH gibi hastalıkların tedavisinde ilaçların azaltılmasına, alerji ve astım krizlerinin daha az şiddet ve sıklıkta oluşmasına neden olur. Özellikle astım ve alerjik bronşitler de başarılı sonuçlar alınmaktadır.


KALP HASTALIKLARINDA OZONTERAPİ

Kalp hastalıklarının tümünde ozonterapi diğer tedavi yöntemlerini desteklemek amacıyla kullanılır.
• Kalp yetmezliklerinde,
• Kalp kası hastalıklarında,
• Koroner damarların tıkanıklıklarında, oksijenlenmeyi arttırarak, damar içi basıncı düşürerek, kanın akışkanlığını azaltarak,kalp iletimini ve dolayısıyla ritmini düzenleyerek kalbin önündeki yükü azaltarak etkili olur.


KADIN HASTALIKLARINDA OZONTERAPİ

• Hamileliğin ilk üç ayında etkisi tam olarak bilinemediğinden ozonterapinin uygulanmaması tavsiye edilir.
• Tedaviye dirençli genital enfeksiyonlarda bakteri, mantar, virüs öldürücü etkisi ve hormonal durumu düzenleyici rolü ile etkili olur.
• Sık tekrarlayan düşüklerde, rahim yetmezliği(fetoplasental yetmezlik)nin önlenmesinde,
• Hamilelik te kansızlık ve havalelerin önlenmesinde,
• Adet(mens) dönemlerinin rahat geçirilmesinin sağlanmasında ve menopozun etkilerinin azaltılmasında,
• Kısırlık ve tüp bebek programlarının başarılmasında destekleyici olarak kullanılmaktadır.


GÖZ HASTALIKLARINDA OZONTERAPİ

• Yaşa bağlı dolaşım bozukluklarında gözde retina adi verilen görme merkezindeki ve sinirinde oluşan çeşitli derecelerdeki harabiyetlerin tedavisinde ozon uygulanmasından sonraki 6–8 ay içerisinde görmede iyileşmeler,tedavinin devam ettirilmesi halinde görme performansında artış gözlenmiş veya daha kötüye gidiş durdurulmakta olduğu saptanmıştır.


BAĞIMLILIK TEDAVİSİ VE SİGARANIN BIRAKILMASINDA OZONTERAPİ

Ozonterapi bağımlılık tedavisinde, biyolojik olarak aktif maddelerin (katekolamin, serotonin, histamin vb.) sentezini uyarması, endojen detoksikasyon mekanizmaları (pH restorasyonu, nitrojen metabolizmasındaki son ürünlerde azalma, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonlarında iyileşme) ve tüm vücutta kanın oksijenlenmesindeki iyileştirmesi nedeniyle ; Sigara, Alkol ve Uyuşturucu bağımlılığında ciddi yoksunluk durumlarının daha hızlı ve etkin olarak ortadan kaldırılmasına izin verir. İştah düzelir, uyku normalleşir, kas ağrısı ve bağımlılığın yoğunluğunda azalma gerçekleşir.


DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZONTERAPİ

Diş çürüklerini önlemede ve yeni başlamış çürüklerde tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.