logo
ozon-clinic
Dr Murat Baş
Dr Murat Baş

OZONTERAPİ KİTABI

Sevgili Meslektaşlarım;

Atmosferde bulunan ve yeryüzündeki canlılığın devamındaki önemine bakıldığında koruyucu bir şemsiye olan ozon için dinsel literatürde kullanılan “Tanrının Nefesi” kavramı pek yanlış sayılmaz. Ozonterapi bir “Biyolojik Stimülasyon” tedavisidir. Üstelik organizma için “Süper Sistem” sayılan, tüm diğer sistemlerin (İmmün Sistem, Detoks Sistemi, Metabolik Sistem, ve diğerlerinin) çalışması için elzem olan “Antioksidan Sistem” üzerindeki en etkili tedavi sayılan ozonterapinin mitokondriyal resusitasyon, hücre rejenerasyonu, fagositik aktivite, hemoglobin-oksijen satürasyonu ve salınımı, dolaşımın düzenlenmesi, güçlü antimikrobik, antitümöral ve antienflamatuar etkisi nedeniyle çok “Geniş Endikasyon Spektrumu” olması şaşırtıcı gelmemelidir.

Kronik hastalık yükünün getirdiği “Adaptasyon Bozukluğu” ve “Endojen duyarsızlık”, tedavide göreceli olarak artmış “Eksojen Duyarlılık” nedeniyle, ozon gibi eksojen akut oksidatif stres uyaranlarının düşük dozları “Hormesis Fenomeni” olarak adlandırılan adaptif süreçleri organizmaya yeniden öğreten tedavi biçimlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu kitap yaklaşık yirmi yıllık bir çaba ve deneyimin ürünü olup, “Bütüncül Tıp Bakış” açısıyla yazılmıştır. Üç cilt olan kitabımızın ;İlk cildinde “Tıbbi Ozon’un Temel Etki Mekanizmaları” ve “Doz-Toksisite İlişkisi”, İkinci cildinde “Ozon uygulama Yöntemleri” , klasik uygulama yöntemlerinin yanında güncel “Serum Fizyolojik Ozonlama” ve “Ardışık Düşük-Yüksek Doz Uygulama Yöntemleri” detaylı ve bol sayıda görsel ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Üçüncü ciltte ise “Tedavi Protokolleri” anlatılmıştır. Ozonterapi protokollerinin oluşturulmasında izlenen strateji hastalık isimlerinden ziyade yukarda belirtilen “Etyo-Fizyo-Patogenetik Serüven” esas alınarak oluşturulmuştur.

Umarım bu kitap ozonterapi üzerinden meslektaşlarıma bütüncül tıp yaklaşımında küçük bir kıvılcım, hastalara ise şifa getirir.

Emeği Geçenler Adına
Dr. Murat BAŞDr Murat Baş
PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayınız.

KRONİK ENFLAMASYON KİTABI

YAYINLANDI!

Bilimsel tıbbın hızlı gelişimine ve bilgi üretmesine rağmen toplumdaki hastalık yükümüzün yaklaşık yüzde 90’ını MULTİFAKTORİYAL KRONİK-KOMPLEKS HASTALIKLAR oluşturmaktadır. Kronik Kompleks hastalıklarda ortak patogenez KRONİK ENFLAMASYON’dur. Kronik enflamasyonun insanlığın ruhsal ve bedensel sağlını tehdit ederek verimsiz hasta birey-toplumlara neden olmaktadır. Sadece dünyadaki Kronik Enflamasyonun maliyeti yaklaşık 500 Milyar dolara ulaşması toplum sağlığı açısından kronik enflamasyonun önemini ortaya koymaktadır.

Maalesef tıbbi eğitimlerimiz de (gerek lisans gerekse lisansüstü ve doktora , uzmanlık) kronik enflamasyonu yeterince öğrenememekteyiz. Etyopatogenez ve Fizyopatoloji bilgisinin tıbbi tedavide kullanılması KİŞİYE ÖZEL BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMININ TEMELİDİR. Kronik enflamasyon histopatolojik ve fonksiyonel dengeyi bozmasıyla tanı ve tedaviyi güçleştirmektedir. Akut enflamasyon; her ne kadar yara iyileşmesinin fizyolojik bir yanıtı olsa da Kronik Enflamasyon günümüzdeki bulaşıcı olmayan ve tedavilere dirençli geniş bir çerçevede ki – Otoimmün Hastalıklar, Diyabet, Obezite ve Ateroskleroz dahil - kronik hastalıklarla doğrudan ilişkilidir.

Kronik enflamasyona maruz kalınma süreci Moleküler Fizyopatoloji, Beslenme / destekleri ve terapötik girişimleri destekleyen üç bölümde ele alınır: Klinisyenler ve Akademisyenler/Bilim İnsanları için yazılmış olan Kronik Enflamasyon kitabı, kronik enflamasyonun tedavisi ve regülasyonundaki anahtar noktaların anlaşılmasını sağlar. Bu kitap; kronik enflamasyonun yaygınlığının ötesinde enflamasyonun başlamasını, ilerlemesini ve çözülmesini kontrol eden mekanizmaları anlatmaktadır.

Kitabın Türkçeye ve Türk Tıbbına kazandırılmasında emeği geçen aşağıda adı yazılı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Meslektaşlarıma bu kitabın faydalı olmasını diliyorum.

Saygılarımla
Çeviri Kurulu Adına
Dr. Murat BAŞ

ÇEVİRİ KURULU
• Uzm. Dr. Beytiye AKAY
• Dr. Coşkun AKAY
• Dr. Melis AKBAŞ
• Prof. Dr. Yasemin AKÇAY
• Dr. Sinan Şaban AKKURT
• Dr. Asuman KAPLAN ALGIN
• Prof. Dr. Recep ALP
• Uzm. Dr. Ahmet AYDINALP
• Dr. Gizem BAŞARAN
• Prof. Dr. Hüseyin BEYDAĞI
• Doç. Dr. Bekir Eren ÇETİN
• Prof. Dr. Mehtap ÇINAR
• Dr. Ayşe Zehra GÜL
• Yrd. Doç. Sadi KAYIRAN
• Uzm. Dr. Murat KEKLİKOĞLU
• Dr. Meltem KOCAMANOĞLU
• Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT
• Dr. Özge Dereli ŞAHBAZ
• Prof. Dr. Zeynep TARTAN
• Dr. Vildan Betül YENİGÜN
• Muhammed İkbal BAŞ